Urinrör latin

urinrör latin

Medicinska termer (Latin och grekiska till svenska) .. till umbilicus. umbílicus, navel. uncinátus, hakförsedd. úncus, hake. únguis, nagel, hov. uni, en. unilaterális, ensidig. unipennátus, enfjädrad. úrachus, uringång. uréter, urinledare. uréthra, urinrör. úterus, livmoder. utrículus, liten slang. úvula, gomspene. Urinrör (urethra). Njurar Latin. (ren) renes. Urinröret. uretra. Leder urinet från urinblåsan (vesica) ut ur kroppen. Vid ingången: tjock glatt muskulatur - inre slutmuskel. Styrs av sympatiska nervfibrer. Tvärstrimmig ringmuskel, urinrörets yttre ringmuskel, där urinröret går genom bäckenbotten. Urinblåsa. Vesica urinaria. Latin njurar och urinvägar. STUDY. PLAY. Njure. Ren. Njurbark. Cortex renalis. Njurmärg. Medulla renalis. Njurkalk. Calices renales. Njurbäcken. Pelvis renalis. Urinledare. Ureter. Urinblåsa. Vesica urinaria. Urinrör. Uretra. Advertisement. Upgrade to remove ads. Features. Quizlet Live · Quizlet Learn · Diagrams · Mobile. Bowmans kapsel, som omger glomeruluskapillärerna. Reabsorptionen i Proximala tubuli. Reglering via juxta- glomerulära apparaten av GFR. Ca 1 miljon nefron i varje njure - urinproducerande enheter. Ca 50 parallella, med varandra förbundna, kapillärer. Den efferenta arteriolen bildar nytt kapillärsystem runt nefronets tubulussystem och samlingsrören: Den glomerulära filtrationen är beroende av tre tryck: Glomeruli ligger i njurbarken: Rörsystemet passerar över mellan afferent och efferent arteriol. Reabsorptionen http://www.gamblershelpnnw.org.au/gamblers-help-love-game-presentation-melton-cricket-club/ Proximala tubuli. Mynnar tillsammans med andra nefrons distala tubuli zorah white samma samlingsrör. Slemhinna klär större delen http://www.goldenrivieracasino.com/responsible-gaming.aspx urinvägarnas insida.

Urinrör latin Video

De afferenta 1 arteriolerna vidgas och de efferenta 2 arteriolerna dras samman vid sjunkande blodtryck i njurartärerna. Växelvis kontraktioner driver fram urinet,. Styrs av sympatiska nervfibrer. Kapillärsystem kring nefronets tubulussystem. Välutvecklad glatt muskulatur, drar ihop sig, pressar urinen över till uretrea. Myogen reglering av GFR. Sker omfattande näringsutbyte mellan tubulussystemet och peritubulära kapillärerna - avgörande betydelse för urinens volym och sammansättning. Sammanhängande epitelskikt, nästan ogenomsläppligt. Reabsorptionen i Proximala tubuli. Spaltporer mellan epitelcellerna i Bowmans kapsels inre epitelskikt. Tubulussystemet börjar med sluten ände: Mynnar tillsammans med andra nefrons distala tubuli i samma samlingsrör.

Urinrör latin - Bijou Brigitte

Sammanhängande epitelskikt, nästan ogenomsläppligt. Njurar renes 2 urinledare uretärer eller ureteres Nedre urinvägar: Högt tryck i glomeruluskapillärerna. De afferenta 1 arteriolerna vidgas och de efferenta 2 arteriolerna dras samman vid sjunkande blodtryck i njurartärerna. Reglering via juxta- glomerulära apparaten av GFR. urinrör latin

0 comments